Regulatorkombinationer

Generelt skal der altid findes en regulator i forsyningen til gasforbrugende udstyr. Regulatoren sikrer et konstant forsyningstryk. Der er mange muligheder for at kombinere regulatorer og gasflasker. Få et overblik over de forskellige kombinationsmuligheder, der findes med regulatorer og gasflasker fra Kosan Gas.

SAV installationer

SAV-installationer bruges bl.a. ved gasinstallationer på skoler, i institutioner og restauranter. Ved installationer med 2 eller flere 33 kg flasker i samtidig drift, ved samtlige installationer på skoler og ved tankanlæg skal installationen beskyttes mod utilsigtet overtryk. Den almindeligste form er en såkaldt SAV-installation, hvor SAV står for "sikkerheds-afspændings-ventil".

Mindre installationer

Ved mindre installationer med max. 2 stk. 33 kg flasker er kravet om sikring mod utilsigtet overtryk tilgodeset ved anvendelse af DG-godkendte regulatorer med indbygget trykaflastningsventil.

Få mere information:

Regulatoroversigt

Caravanprogram

Mindre/simpel samt SAV-installation Kosan Gas

SAV-installation BMV

Flaskeoversigt

Gasinstallationer i campingvogne og autocampere

Gasinstallationer i både