Salgs- og leveringsbetingelser (webshop)

KØB HOS KOSAN GAS

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Kosan Gas, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Kosan Gas.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt/forsinket leveringstid hos Kosan Gas' leverandører.

 

REKLAMATIONSRET

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at du kan fremvise dokumentation for, at varen er købt hos Kosan Gas. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vores eller producentens værksted.

Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført gastryk og/eller strømstyrke til enhver relevant komponent.

Der henvises i øvrigt til Købelovens §78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

 

ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRET

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Kosan Gas inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post eller indlevere den hos den afsender, der fremgår af ordrebekræftelsen.

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Kosan Gas' udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer, der returneres pr. efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtaget af Kosan Gas.

 

14 DAGES RETURRET

I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes inden for 14 dage, tilbagebetaler vi købesummen incl. evt. fragt.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i væsentlig samme stand, som da varen blev modtaget.

Såfremt varen har været monteret/installeret/taget i brug, bortfalder returretten. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Kosan Gas ud fra en mulig salgsværdi.

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afleveret til fragtmand (Post Danmark, GLS eller anden fragtmand) senest 14 dage efter modtagelsen eller være tilbageafleveret på den adresse, der fremgår af ordrebekræftelsen, ligeledes inden for 14 dage efter modtagelsen.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Kosan Gas vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Kosan Gas returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

 

FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Kosan Gas, skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at dine rettigheder bortfalder.

Kosan Gas anbefaler, at varen returneres via fragtmand (Post Danmark, GLS eller anden fragtmand) og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i fragtmandens sporingssystem, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Kosan Gas. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 

ER DU I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Kosan Gas, at du retter henvendelse til den e-mail-adresse eller på det telefonnummer, der fremgår af ordrebekræftelsen. 

 

TILBAGESENDELSE AF VARER, SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Kosan Gas, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. Kosan Gas forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte reklamationsskema, kan Kosan Gas ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

 

BETALING

De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort 
 • Visa 
 • Mastercard 
 • Efter Aftale (kun erhverv)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde "EFTER AFTALE" kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt du i forvejen har opnået en betalingsaftale med Kosan Gas. Ønsker du en sådan aftale, kan det ske ved "Ansøg om at blive ny kunde" i web-shoppen.

 

PRISER

Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Enkelte steder er der angivet en * ved et produkt. Det er en orientering til forhandleren og har ingen betydning for kunderne.

 

SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende bestillingspris.

 

AFHENTNING

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 14 hverdage efter bestillingen. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

 

AFBESTILLINGER

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske hurtigst muligt til den afsender, der fremgår af ordrebekræftelsen.

Er varen allerede afsendt på afbestillingstidspunktet, kan du gøre brug af den 14-dages returret, der er beskrevet længere oppe i teksten.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@kosangas.dk

  

--------------------------------------------------------------------------------------

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende 
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
 • Kosan Gas forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt 
  • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
  • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. påbegyndt måned.
 • Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

--------------------------------------------------------------------------------------

 • Dankort
 • MasterCard
 • Visa